Pakolaisneuvonnan vuosikertomus 2020: Mitä teimme viime vuonna?

Pakolaisneuvonnan toiminta on jatkunut täysipainoisesti koronapandemiasta huolimatta: olemme tarjonneet oikeudellista apua ja neuvontaa pääasiassa etäyhteyksin näinä poikkeuksellisina aikoina. Pakolaisille ja turvapaikanhakijoille koronapandemia on tarkoittanut entistä vaikeampia olosuhteita. Matkustusrajoitukset ovat vaikeuttaneet ja pitkittäneet perheenyhdistämistä entisestään. 

Juristimme paiskivat töitä turvapaikanhakijoiden, pakolaisten ja muiden ulkomaalaisten oikeuksien puolesta. Vuoden aikana otimme vastaan yli 600 uutta toimeksiantoa. Ensimmäistä kertaa turvapaikkatoimeksiantojen osuus jäi alle puoleen kaikista, mikä heijastelee osittain Suomeen tulleiden turvapaikanhakijoiden määrän romahtamista alle 1300:aan vuonna 2020.

Turvapaikanhakijoiden määrän romahtaminen koronapandemian vaikutuksesta ei vähentänyt neuvontapalveluidemme tarvetta. Neuvontatyössämme vuonna 2020 painottui erityisesti perheenyhdistäminen ja muut oleskelulupa-asiat. Niiden lisäksi paperittomuuteen ja ihmiskauppaan liittyvien yhteydenottojen määrä kasvoi huomattavasti. Esimerkiksi paperittomuuden pitkittyminen ja tilanteiden monimutkaistuminen koronapandemian myötä näkyivät neuvonnassamme: yhden asiakkaan tai asiakasperheen asian selvittely vei selvästi enemmän aikaa kuin aiemmin.

Maksuttoman oikeudellisen neuvontamme kautta annoimme puhelimitse, sähköpostitse tai tapaamisten kautta neuvontaa yli 2 500 kertaa vuoden aikana. Lähes puolet yhteydenotoista tuli kuntien, seurakuntien tai muiden järjestöjen työntekijöiltä tai vapaaehtoisilta.

Pakolaisneuvonnan vaikuttamistyön saralla riitti edelleen tekemistä: pidimme esillä esimerkiksi vastaanottopalveluiden lakkauttamisen järjettömyyttä erityisesti keskellä koronapandemiaa. Teimme aktiivista ihmiskaupan vastaista työtä työryhmissä ja asiantuntijalausuntojen kautta. Nostimme myös muun muassa eduskunnassa esiin EU-komission esittämien muutosten ongelmia EU:n yhteiseen maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikkaan. Vaikuttamistyömme perustana toimiikin aina asiakastyöstämme nouseva, ainutlaatuinen asiantuntijuus.